Aktualności

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

W związku z decyzją Rządu RP, od 19 października do odwołania zawiesza się działalność stacjonarną szkoły. W tym okresie nauczyciele przedmiotów będą zamieszczać materiały dydaktyczne na stronie internetowej szkoły (zakładka E-SŁUCHACZE). Obowiązkiem słuchaczy będzie korzystanie z zamieszczonych materiałów, wykonywanie zawartych poleceń oraz przesyłanie zadań na podane przez nauczycieli adresy e-mailowe. Przesyłanie wykonanych zadań jest obowiązkowe i będzie warunkiem dopuszczenia do egzaminów semestralnych. Opłaty bieżące wnosimy na podane poniżej konto bankowe a zaświadczenia wysyłamy elektronicznie. W sprawach pilnych telefon kontaktowy: 608-114-695 w godz.12,00-20,00.


DANE DO PRZELEWÓW

87 2490 0005 0000 4500 9442 9670

Odbiorca: Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Gdów 1466

Tytułem: podajemy konkretny miesiąc, a gdy nie mamy pewności to po prostu: CzesneZapraszamy na organizowane przez nas KURSY !
zobacz tutaj !!


Zapraszamy do gabinetu LOGOPEDY w naszej szkole telefon: 576-605-992


Działalność społeczna i oświatowa


5 maja miało miejsce spotkanie z redaktorem Tadeuszem Płużańskim, dziennikarzem i publicystą, prezesem Fundacji „Łączka” zajmującej się przywracaniem pamięci żołnierzy niezłomnych i odnajdywaniem ich doczesnych szczątków.


Spotkanie z Panią Dyrektor Marią Kowalską, pedagogiem, dyrektorem szkoły dla dziewcząt w Krakowie na temat edukacji zróżnicowanej.


Spotkanie z Panem Zdzisławem Sroką, dziennikarzem, naczelnym Naszej Gazety, honorowym obywatelem Gdowa oraz Panem Ryszardem Dzieszyńskim, dziennikarzem i pisarzem książek o tematyce historycznej.


Spotkanie z Panem Emilem Wałęgą. Żołnierzem AK, więźniem politycznym, największym w Polsce prywatnym kolekcjonerem roni białej i palnej.


Wieczór autorski w Szkole Prywatnej w Gdowie. Spotkanie z P. Teresą Kaczmarczyk i dr. Robertem Dzięcielskim, autorami tomu poezji „Wielickie pory roku”.


Spotkanie z pułkownikiem Krzysztofem Miękiną, uczestnikiem licznych polskich misji bojowych w Iraku i Afganistanie.


Spotkanie z Ojcem Kazimierzem Manieckim – przeorem zakonu Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie oraz dr Bożeną Zakrzewską na temat historii zakonu Paulinów i ikony Czarnej Madonny.