Aktualności

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

NAJNOWSZY KOMUNIKAT (nr 6) z 30 czerwca 2020

W okresie wakacji sekretariat czynny w każdą środę (z wyjątkiem 15 i 22 lipca) w godzinach od 18 do 19. W innych dniach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem: 608-114-695. Zapisujący się do szkoły mogą zarejestrować się tutaj: ZAPIS. Od 24 sierpnia dyżurujemy już codziennie w godz. od 17 do 19. Odbiór świadectw maturalnych – 11 sierpnia g.18,00


KOMUNIKAT (nr 5) z 29 maja 2020

Zgodnie z decyzjami Rządu RP, po konsultacji z nauczycielami oraz przedstawicielami słuchaczy, ustala się powrót do zajęć szkolnych dla klas pierwszych i drugich na dzień 15 czerwca z zachowaniem tych samych wymogów bezpieczeństwa, które zostały określone dla maturzystów i zawarte w poprzednim komunikacie (zobacz TUTAJ). Zajęcia te będą miały charakter indywidualnych konsultacji i połączone będą z końcowymi egzaminami smestralnymi. Zasady konsultacji oraz ich szczegółowe harmonogramy dla poszczególnych klas zostały zamieszczone na stronach klasowych w zakładce E-NAUKA.


KOMUNIKAT nr 4 z 13 maja 2020 r.

W związku z ogłoszeniem przez Rząd RP stopniowym powrotem do normalnego funkcjonowania szkół informujemy że:

1. Od 25 maja (poniedziałek) rozpoczynamy konsultacje dla maturzystów – szczegóły w zakładce Klasa3Tam również znajdziemy harmonogram odbioru świadectw ukończenia szkoły.

2. Od 1 czerwca (poniedziałek) przywraca się konsultacje dla klas pierwszych i drugich. Harmonogram tych konsultacji, zasady ich organizacji oraz reguły bezpieczeństwa zostaną podane Państwu w odrębnym komunikacie do 25 maja.

Równocześnie informujemy, że cały czas obowiązuje zdalne nauczanie. Na stronach klasowych w zakładce E-NAUKA nauczyciele publikują materiały i zadania, które należy wykonywać i przesyłać do nauczycieli na podane adresy. Obowiązek ich wykonywania zastępuje obowiązek 50 % obecności na zajęciach. Prace te zostaną ocenione oraz będą podstawą do wystawiania ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów. Sprawy administracyjne załatwiamy nadal zdalnie zgodnie z poprzednimi komunikatami.


KOMUNIKAT nr 3 z 24 kwietnia 2020 r.

Na mocy decyzji Rządu RP przedłuża się zawieszenie zajęć szkolnych do 24 maja. Egzamin maturalny rozpocznie się 8 czerwca (szczegóły na stronie MATURA 2020). Równocześnie przypomina się, że cały czas istnieje OBOWIĄZEK NAUKI w sposób zdalny. Na stronach klasowych w zakładce >E-NAUKA< nauczyciele przedmiotów umieszczają materiały i ćwiczenia do zrobienia. Ich wykonywanie jest OBOWIĄZKOWE i zastępuje obowiązek 50 % frekwencji w miesiącach kwiecień i maj. Po powrocie do szkoły będą od Państwa egzekwować wykonanie tych dyspozycji. Sprawy administracyjne załatwiane są elektronicznie zgodnie z poprzednimi komunikatami. Na zajęciach w szkole spotykamy się w poniedziałek 25 maja godz. 16,00.


KOMUNIKAT nr 2 z 9 kwietnia 2020 r.

W związku z decyzją Rządu RP przedłuża się zawieszenie zajęć szkolnych do 26 kwietnia. Egzamin maturalny zostaje przełożony na czerwiec. Równocześnie informujemy, że zwolnienie z uczęszczania do szkoły nie oznacza zwolnienia z obowiązku nauki. Szkoła ma obowiązek kształcenia na odległość. W tym celu utworzyliśmy strony: >E-NAUKA< gdzie zamieszczamy systematycznie materiały do nauki oraz dyspozycje do wykonania, przygotowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Ich wykonywanie jest obowiązkowe i zastępuje obowiązek 50 % frekwencji w szkole w miesiącu kwietniu. Po powrocie do szkoły nauczyciele będą egzekwować od Państwa wykonanie tych dyspozycji. Wszystkie sprawy administracyjne, w tym opłaty i zaświadczenia załatwiane są elektronicznie zgodnie z poprzednim komunikatem.


KOMUNIKAT NR 1 z 20 marca 2020 r.

W związku z decyzją Władz o ogłoszeniu stanu epidemii w Polsce, przedłuża się zawieszenie zajęć szkolnych do Świąt Wielkanocnych. W przypadku braku kolejnych decyzji w tej sprawie, spotkamy się ponownie na najęciach w środę 15 kwietnia. Godziny przypadające w okresie zawieszenia będą systematycznie realizowane w kolejnych miesiącach, mamy bowiem pewne rezerwy terminów w okresie matur i w czerwcu.

Równocześnie informujemy, że rozpoczynamy również zdalne nauczanie. Na stronie głównej znajdziecie państwo zakładkę >E-NAUKA< Na jej podstronach jest podział na poszczególne klasy i przedmioty. Nauczyciele będą tam zamieszczać materiały oraz zadania do wykonania. Kontakt do nauczyciela na podany przez niego adres.

Równocześnie informujemy, że szkoła prowadzi normalnie bieżącą działalność administracyjną. Osoby mające zaległe opłaty nie muszą przyjeżdżać do szkoły lecz mogą wykonać przelew na podane poniżej konto. Zaświadczenia również wystawiamy elektronicznie.

DANE DO PRZELEWÓW

87 2490 0005 0000 4500 9442 9670

Odbiorca: Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Gdów 1466

Tytułem: podajemy konkretny miesiąc, a gdy nie mamy pewności to po prostu: Czesne


Informacje dla maturzystów https://liceumprywatne.pl/klasa-3/matura-2020/


UWAGA ! Planowana na 14 marca wycieczka do Warszawy zostaje przesunięta. Nowy termin ogłosimy w późniejszym czasie.


Zapraszamy na organizowane przez nas KURSY !
zobacz tutaj !!


Zapraszamy do gabinetu LOGOPEDY w naszej szkole telefon: 576-605-992


Działalność społeczna i oświatowa


5 maja miało miejsce spotkanie z redaktorem Tadeuszem Płużańskim, dziennikarzem i publicystą, prezesem Fundacji „Łączka” zajmującej się przywracaniem pamięci żołnierzy niezłomnych i odnajdywaniem ich doczesnych szczątków.


Spotkanie z Panią Dyrektor Marią Kowalską, pedagogiem, dyrektorem szkoły dla dziewcząt w Krakowie na temat edukacji zróżnicowanej.


Spotkanie z Panem Zdzisławem Sroką, dziennikarzem, naczelnym Naszej Gazety, honorowym obywatelem Gdowa oraz Panem Ryszardem Dzieszyńskim, dziennikarzem i pisarzem książek o tematyce historycznej.


Spotkanie z Panem Emilem Wałęgą. Żołnierzem AK, więźniem politycznym, największym w Polsce prywatnym kolekcjonerem roni białej i palnej.


Wieczór autorski w Szkole Prywatnej w Gdowie. Spotkanie z P. Teresą Kaczmarczyk i dr. Robertem Dzięcielskim, autorami tomu poezji „Wielickie pory roku”.


Spotkanie z pułkownikiem Krzysztofem Miękiną, uczestnikiem licznych polskich misji bojowych w Iraku i Afganistanie.


Spotkanie z Ojcem Kazimierzem Manieckim – przeorem zakonu Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie oraz dr Bożeną Zakrzewską na temat historii zakonu Paulinów i ikony Czarnej Madonny.