Zapis do szkoły – formularz

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

Zapis do szkoły
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko kandydata
Proszę o przyjęcie mnie do Szkoły Prywatnej w Gdowie do klasy (należy wybrać właściwą klasę)
Posiadam ukończoną szkołę (klasę) – podajemy jaką mamy ukończoną szkołę lub ostatnią klasę)
Pola wyboru
Pola wyboru