budynek     SZKOŁY    PRYWATNE    w  GDOWIE

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

dla Dorosłych

UWAGA !

Od b.r. szkoła zmienia siedzibę na: !!

 ul. Myślenicka 1466 (700 m Rynku w Gdowie).

Studium Zawodowe

Charakterystyka szkół

dla Dorosłych

Nowy budynek1

Charakterystyka szkół

Dla Dorosłych

Koszty nauki

(w b.r. nawet 2 semestry bezpłatnie!)

Koszty nauki

(w b.r. semestr bezpłatnie)

Kontakt i zapisy

Kontakt i zapisy

Cykl spotkań: Ciekawi ludzie związani   z Gdowem

Kadra nauczycielska i pracownicy

Liceum i Studium

Ogłoszenia-dla LICEUM !

 

Wycieczki: Tatry, Pieniny

 

UWAGA   KANDYDACI   OSTRZEŻENIE !!

 

Opinie o szkole     PREZENTACJA  SZKOŁY

Ogłoszenia-  dla STUDIUM

image005Tel.  (12) 251-55-55

        (12) 251-9-22

Kom. 608-114-695

mailto:dyrekcja@liceumprywatne.pl

Porównanie matur z lat 2010-2016

MATURA 2014 – wyniki na tle szkół sąsiednich

GALERIA

image005                  Tel.  (12) 251-55-55

                           (12) 251-49-22

     Kom. 608-114-695

mailto:dyrekcja@liceumprywatne.pl

UWAGA !  Posiadamy uprawnienia szkół publicznych, (świadectwa są równoważne ze świadectwami szkół państwowych, wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, GOPS, PCPR i inne respektowane przez wszystkie instytucje państwowe).

Zdawalność nowej matury w 2006, 2007, 2010, 2011 i 2014 r w naszej szkole – 100 %.

Egzamin w Studium Zawodowym w 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 oraz 2015 r. – 100 %