Kontakt i zapisy

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

Dyrekcja szkoły w okresie nauki zdalnej przyjmuje indywidualnie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – (608-114-695 w godzinach 12,00-20,00). Można zapisać się przez Internet – poniżej.

W związku z reformą edukacji i likwidacją gimnazjów, zostały wprowadzone 4-letnie Licea Ogólnokształcące. Dlatego w bieżącym roku jest OSTATNIA MOŻLIWOŚĆ zapisania się do 3-letniego liceum (2 lata po nowej zawodówce).

Koszty nauki

Z okazji 20 rocznicy szkoły oferujemy darmowe semestry dla niektórych kategorii absolwentów szkół zawodowych oraz osób objętych opieką PCPR. Koszty kształcenia są uzależnione od szkoły i kierunku nauczania od 120 do 170 zł

Szkoła nie ustala żadnych dodatkowych opłat poza oficjalnym czesnym ani ukrytych płatności. Wszystkie egzaminy zdawane w wyznaczonym terminie są bezpłatne. Wakacje – bezpłatne !

Istnieje możliwość ulg, rabatów, odroczenia płatności, kredytowania a nawet zwalniania z kosztów kształcenia w drodze indywidualnej decyzji dyrektora szkoły.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej od 1998 r. Oznacza to, że:

  1. Wydaje świadectwa takie same jak szkoły publiczne.
  2. Kształci według podstawy programowej ustalonej dla szkół publicznych.
  3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne.
  4. Stosuje zasady oceniania i klasyfikowania takie jak w szkołach publicznych.
  5. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania jak w szkołach publicznych.
  6. Umożliwia przystąpienie do egzaminów maturalnych.
  7. Wydaje wszelkie zaświadczenia do ZUS, KRUS, GOPS, MOPS i innych instytucji.