Kontakt i zapisy

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

UWAGA !! Można również zapisać się przez Internet – poniżej i czekać na kontakt ze strony szkoły.

Do podania o przyjęcie do szkoły dołączamy zdjęcia legitymacyjne – 2 szt.


Jeżeli chcesz przesłać wiadomość lub zapytanie możesz skorzystać z poniższego formularza:

Koszty nauki

Z okazji 25 rocznicy szkoły oferujemy ulgi dla niektórych kategorii absolwentów szkół zawodowych oraz osób objętych opieką PCPR. O szczegóły pytać dyrekcji szkoły. Koszty kształcenia są uzależnione od szkoły, kierunku kształcenia oraz roku nauczania i wahają się od 200 do 280 zł. Płatności za wszystkie kierunki i klasy dotyczą tylko 10 miesięcy nauki (wakacje są wolne od płatności).

Szkoła nie ustala żadnych dodatkowych opłat poza oficjalnym czesnym ani ukrytych płatności. Wszystkie egzaminy zdawane w wyznaczonym terminie są bezpłatne. Wakacje – bezpłatne !

UWAGA ! Rabaty, odroczenia płatności, kredytowanie czy zwalniania z kosztów kształcenia, dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji są możliwe w naszej szkole. Wszystkie w drodze indywidualnej decyzji dyrektora szkoły.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej już 26 lat (od 1998 r.) Oznacza to, że:

  1. Wydaje świadectwa takie same jak szkoły publiczne (państwowe).
  2. Kształci według podstawy programowej ustalonej dla szkół publicznych.
  3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne.
  4. Stosuje zasady oceniania i klasyfikowania takie jak w szkołach publicznych.
  5. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania jak w szkołach publicznych.
  6. Umożliwia przystąpienie do egzaminów zewnętrznych – maturalnych i zawodowych.
  7. Wydaje wszelkie zaświadczenia do ZUS, KRUS, GOPS, MOPS i innych instytucji.
  8. Stosuje przepisy prawa oświatowego ustalone dla szkól publicznych.
  9. Dlatego można przenosić się między szkołami z zaliczeniem zdanych egzaminów.