Kontakt i zapisy

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

Dyrekcja Szkoły przyjmuje w poniedziałki i środy w godz.17,00-19,00. W innych godzinach oraz w sprawach pilnych po wcześniejszym umówieniu telefonicznym tel. 608-114-695. (Prosimy dzwonić w godzinach 12,00-20,00). Można również zapisać się przez Internet – poniżej.

Do podania o przyjęcie do szkoły dołączamy zdjęcia legitymacyjne – 3 szt.

Koszty nauki

Z okazji 25 rocznicy szkoły oferujemy ulgi dla niektórych kategorii absolwentów szkół zawodowych oraz osób objętych opieką PCPR. O szczegóły pytać dyrekcji szkoły. Koszty kształcenia są uzależnione od szkoły, kierunku kształcenia oraz roku nauczania i wahają się od 150 do 200 zł. Płatności za wszystkie kierunki i klasy dotyczą tylko 10 miesięcy nauki (nie obejmują wakacji).

Szkoła nie ustala żadnych dodatkowych opłat poza oficjalnym czesnym ani ukrytych płatności. Wszystkie egzaminy zdawane w wyznaczonym terminie są bezpłatne. Wakacje – bezpłatne !

Rabaty, odroczenia płatności, kredytowanie czy zwalniania z kosztów kształcenia, dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji, w drodze indywidualnej decyzji dyrektora szkoły.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej od 1998 r. Oznacza to, że:

  1. Wydaje świadectwa takie same jak szkoły publiczne.
  2. Kształci według podstawy programowej ustalonej dla szkół publicznych.
  3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne.
  4. Stosuje zasady oceniania i klasyfikowania takie jak w szkołach publicznych.
  5. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania jak w szkołach publicznych.
  6. Umożliwia przystąpienie do egzaminów zewnętrznych – maturalnych i zawodowych.
  7. Wydaje wszelkie zaświadczenia do ZUS, KRUS, GOPS, MOPS i innych instytucji.