Wieczór historyczno – dziennikarski

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

W Zespole Szkół Prywatnych tym razem gościli znani krakowscy dziennikarze. Red. Ryszard Dzieszyński i Red. Zdzisław Sroka, również honorowy obywatel Gdowa i jego mieszkaniec w okresie wakacyjnym. Licznie zgromadzonym słuchaczom opowiadali o warsztacie pracy dziennikarskiej, wydawaniu prasy lokalnej, dziennikarstwie kiedyś po wojnie i dziennikarstwie dzisiaj. Red. Dzieszyński, również pisarz, autor ponad 40 pozycji głównie o tematyce historycznej, prezentował swoje ostatnie pozycje, przedstawiał ich historyczne tło. Słuchacze na miejscu mieli możliwość uzyskać dedykację autora na wybranej przez siebie pozycji książkowej. Wystąpienia okraszone były licznymi anegdotami i ciekawostkami z pracy dziennikarskiej. Uczestnicy spotkania zaproszeni zostali do spróbowania swoich sił na niwie dziennikarskiej. Każdy, kto napisze jakiś tekst o swoim środowisku, będzie mógł go zamieścić na łamach lokalnych gazet. Obaj Panowie, jako przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, zaproponowali szkole wspólne utworzenie Studium Dziennikarskiego, które miałoby kształcić kadry dla potrzeb gazet lokalnych. Niektórzy ze słuchaczy już zadeklarowali zainteresowanie takim kierunkiem kształcenia po ukończeniu liceum.