STUDIUM ZAWODOWE informacje

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

E-NAUKA – tutaj

W 2020 r rekomendujemy zawód – technik administracji.

Cykl kształcenia – 2 lata (4 semestry) – plan nauczania dla technika administracji – ZOBACZ TUTAJ

Policealne Studium Zawodowe zostało utworzone przez gdowskich nauczycieli: Bogumiłę i Adama Barana już w 1998 r. (właśnie obchodziliśmy 22 rocznicę). Pełne uprawnienia szkoły publicznej Studium uzyskało na mocy uchwały Rady Powiatu Wielickiego w 2001 r. Studium prowadziło kształcenie w zawodach: technik informatyk, technik rachunkowości, technik administracji, technik usług pocztowych oraz technik bhp. W 2009 r. szkoła proponowała również kierunek – terapeuta zajęciowy oraz technik ochrony fizycznej osób i mienia. Słuchacze Studium pochodzą z terenu wszystkich okolicznych gmin: Gdów, Dobczyce, Łapanów, Biskupice, Wieliczka, Bochnia a także Kraków. Szkoła dysponuje własną pracownią informatyczną na bazie laptopów. Do 2008 r dla potrzeb dydaktycznych szkoła wynajmowała pomieszczenia w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Gdowie, póżniej przy ul. Łapanowskiej (obok mostu na Rabie). Obecnie już we własnym, samodzielnym budynku, przy ulicy Myślenickiej 1466 w Gdowie (ok. 600 m od Rynku). W 2008, 2009 oraz 2010, 2011, 2012, 2013 i 2015 r. 100 % osób przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, zdało ten egzamin ze średnią powyżej 90 % pkt (gratulujemy !).
W wyniku prowadzonej ewaluacji zewnętrznej (dawna wizytacja) szkoła uzyskała BARDZO WYSOKI poziom spełniania wymagań – BBA. Od 2019 r w związku z reformą szkolnictwa, szkoła przyjęła nazwę: PRYWATNA SZKOŁA POLICEALNA.