SZKOŁA POLICEALNA – informacje

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

W 2024 r. rekomendujemy zawód – technik administracji. Cykl kształcenia – 2 lata (4 semestry)

Plan nauczania dla technika administracji i dlaczego warto się tego uczyć ? – ZOBACZ TUTAJ

Do przyjęcia na Studium (Szkoły Policealnej) nie jest wymagana matura !

Zajęcia w Studium prowadzone są w systemie zaocznym. System ten polega on na tym, że słuchacze biorą udział w wyznaczonych zajęciach w formie konsultacji z uczącymi a na koniec każdego semestru przeprowadza się, tak jak na studiach, egzaminy, których zdanie powoduje zaliczenie semestru. Zajęcia odbywają się najczęściej w tygodniu – wtorek, czwartek, od godziny 17,00. Możliwe są również zajęcia w inne dni oraz w weekendy, jeżeli tak ustali cała grupa. Możemy także dostosowywać się do osób pracujących czy dojeżdżających i ustalać dowolnie godziny rozpoczynania i kończenia zajęć ponieważ posiadamy własny budynek i możemy o tym dowolnie decydować.

Policealne Studium Zawodowe zostało utworzone przez gdowskich nauczycieli: Bogumiłę i Adama Barana już w 1998 r. (właśnie minęła 25 rocznica szkoły). Pełne uprawnienia szkoły publicznej Studium uzyskało na mocy uchwały Rady Powiatu Wielickiego w 2001 r. Studium najczęściej prowadziło kształcenie w zawodach: technik informatyk, technik rachunkowości, technik administracji, technik usług pocztowych oraz technik BHP. Szkoła proponowała również kierunki – terapeuta zajęciowy oraz technik ochrony fizycznej osób i mienia. Słuchacze Studium pochodzą z terenu wszystkich okolicznych gmin: Gdów, Dobczyce, Łapanów, Raciechowice, Biskupice, Wieliczka, Bochnia a także Kraków. Do 2008 r. dla potrzeb dydaktycznych szkoła wynajmowała pomieszczenia w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Gdowie, później przy ul. Łapanowskiej (obok mostu na Rabie). Obecnie od 2018 roku już we własnym, samodzielnym budynku, przy ulicy Myślenickiej 1466 w Gdowie (ok. 600 m od Rynku). W 2008, 2009 oraz 2010, 2011, 2012, 2013 i 2015 r. 100 % osób przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, zdało ten egzamin ze średnią powyżej 90 % pkt (gratulujemy !).
W wyniku prowadzonej ewaluacji zewnętrznej (dawna wizytacja) szkoła uzyskała BARDZO WYSOKI poziom spełniania wymagań – BBA. Od 2019 r w związku z reformą szkolnictwa, szkoła przyjęła nazwę: PRYWATNA SZKOŁA POLICEALNA.