MATURA 2024

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

Deklarację wstępną przystąpienia do matury składa się w terminie do 30 września. Ostateczne wybory przedmiotów lub ewentualna rezygnacja – do końca stycznia 2024 r.


UWAGA ! Ważne informacje dotyczące matury 2024

  1. Zajęcia dydaktyczne, łącznie z egzaminami końcowymi, w klasie 4 kończą się w kwietniu 2024 r.
  2. Dlatego również klasa 4 czesne za szkołę opłaca tylko do kwietnia.
  3. Matura z kolei jest płatna, tak samo jak zajęcia szkolne. Zdawana w miesiącu maju.
  4. Liczba egzaminów maturalnych – 6 (chyba, że ktoś wybierze więcej przedmiotów dodatkowych bo można). Szczegóły zostaną udostępnione wkrótce. Koszt każdego egzaminu 100 zł.
  5. Dla słuchaczy którzy zdadzą egzamin maturalny koszty te zostaną ZWRÓCONE !. To znaczy, że w raz ze świadectwem maturalnym zdający otrzymuje zwrot opłaty maturalnej.

FILMY INFORMACYJNE O MATURZE 2024 tutaj


Poniżej zamieszczamy link do do arkuszy egzaminacyjnych z obowiązującej formuły 2023.