E-SŁUCHACZE

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

UWAGA ! Nauczanie zdalne do odwołania. Na stronach klasowych zamieszczamy materiały. Wykonywanie zawartych tam poleceń oraz przesyłanie prac do nauczycieli przedmiotów jest obowiązkowe i zastępuje obowiązek 50 % obecności na zajęciach w trybie stacjonarnym. Przesyłane prace należy podpisać (imię, nazwisko i klasa). Zadania wykonujemy w zadanej kolejności: najpierw materiał nr 1, potem nr 2, następnie nr 3 itd…