Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdowie oraz Studium Zawodowe

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe