Wymagania edukacyjne

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe