25 LAT SZKÓŁ PRYWATNYCH W GDOWIE

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

25 LAT SZKÓŁ PRYWATNYCH W GDOWIE

W Bieżącym roku szkolnym minęło 25 lat od utworzenia Szkół Prywatnych w Gdowie. Rejestracja szkoły miała miejsce 27 kwietnia 1998 roku przez Kuratora Oświaty w Krakowie. Pierwsza klasa LO rozpoczęła zajęcia 1 września 1998 r. liczyła 26 słuchaczy. W kolejnych miesiącach ich liczba się zwiększała w związku z przenoszeniem z innych szkół. Gdy pierwszy rocznik kończył naukę w 2001 roku były to już 2 klasy i łącznie 47 absolwentów, z których 32 zdało maturę ! Na dzień dzisiejszy przez wszystkie nasze szkoły wciągu tych 25 lat przewinęło się około 3 tysięcy słuchaczy. W samym Liceum mamy już blisko tysiąc absolwentów a w Studium Policealnym prawie pół tysiąca. W najbliższym czasie utworzymy specjalną stronę na której zamieścimy więcej informacji na ten temat. Może nawet uda się uruchomić imienną listę absolwentów, oczywiście bez określania miejscowości pochodzenia ze względu na ochronę danych.