Kl.2 – historia

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

Rok szkolny 2020/2021 zakończony

Materiał nr 12 (04.01.2021) – Temat: EGZAMIN


Materiał nr 11 (23.12.2020) – Temat: Po II wojnie światowej

Społeczeństwo polskie w okresie okupacji niemieckiej – tutaj

Skutki II wojny światowej – tutaj

Społeczne skutki II wojny światowej – tutaj

Przemiany cywilizacyjne w 2 poł. XX wieku – tutaj

To już ostatnie zagadnienia z zakresu historii i społeczeństwa. Na podstawie materiałów 9, 10 i 11, proszę o napisanie krótkiego wypracowania na temat: Jakie ważne przemiany zaszły w społeczeństwie polskim od XIX do końca XX wieku ? Termin – do 10 stycznia na adres: zdalne@liceumprywatne.pl UWAGA ! Na początku stycznia zamieszczę zagadnienia do egzaminu końcowego !

Na ten radosny, chociaż trudny obecnie czas, Bożego Narodzenia, życzę Wam dużo radości i zadowolenia oraz lepszego Nowego Roku 2021.


Materiał nr 10 (21.12.2020) – Temat: Społeczeństwo II Rzeczpospolitej.

Społeczeństwo Polski w okresie międzywojennym – tutaj

Społeczeństwo II Rzeczpospolitej (film) – tutaj


Materiał nr 9 (14.12.2020) – Temat: Społeczeństwo Polskie w okresie zaborów.

Polacy pod zaboramitutaj

Społeczeństwo polskie wobec polityki zaborców – tutaj

Kultura polska doby zaborów (film) – tutaj


Materiał nr 8 (07.12.2020) – Temat: Utrata przez Polskę niepodległości.

Proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej materiałami oraz korzystając z materiałów nr 7 przygotować krótkiego wypracowanie na następujący temat: “Jakie zmiany zaszły w społeczeństwie polskim pomiędzy XVI a XVIII wiekiem, których skutkiem był upadek statusu europejskiego mocarstwa a w konsekwencji utrata niepodległości”. Termin do 14 grudnia.

Społeczeństwo polskie w XVIII (6 artykułów)tutaj

Czy Polska musiała utracić niepodległość w XVIII w. ?tutaj

Dlaczego Polska upadła ? (film 1) – tutaj

Co gdyby nie było rozbiorów? (film 2)tutaj


Materiał nr 7 (30.11.2020) – Temat: Społeczeństwo polskie “Złotego Wieku”.

Proszę o zapoznanie się ze wszystkimi zamieszczonymi poniżej materiałami. Dotyczące ich wypracowanie pisemne będzie w następnym materiale.

Złoty wiek Polski – tutaj oraz tutaj

Złoty wiek w historii Polski – film 1 tutaj

Złoty wiek kultury – film 2 tutaj


Materiał nr 6 (23.11.2020) – Temat: Społeczeństwo w średniowieczu.

Proszę o zapoznanie się z wszystkimi zawartymi poniżej materiałami oraz napisanie krótkiego wypracowania na temat: Czy podzielasz, pojawiające się niekiedy opinie, że średniowiecze to okres zastoju i zacofania ? Uzasadnij odpowiedź. Termin – do 29 listopada.

Społeczeństwo w średniowieczu-prezentacja – tutaj

Życie ludzi-film – tutaj

Dieta-film – tutaj


Materiał nr 5 (16.11.2020) – Temat: Społeczeństwo feudalne.

Niewolnictwo jako dominujący system społeczno-gospodarczy funkcjonowało w Europie aż do upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego, co nastąpiło w II poł. V w. n.e. Na jego gruzach powstają nowe państwa a w nich kształtują się nowe stosunki społeczno-gospodarcze, które dzisiaj nazywamy feudalizmem. Proszę o dokładne zapoznanie się z poniższymi materiałami, wypracowanie pisemne będzie w przyszłym tygodniu.

Feudalne stosunki społeczne – tutaj


Materiał nr 4 (11.11.2020) – Temat: 102 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Dzisiaj, w związku z kolejną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, do oglądnięcia poniżej film “Polska Niepodległa”. Na podstawie filmu proszę napisać krótkie wypracowanie na temat: Jakie były przyczyny odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Termin: do 18 listopada.

Polska Niepodległa 1918 oglądaj tutaj

Kompendium wiedzy na temat odzyskania niepodległości tutaj

Szczególnie jednak rekomenduję znakomity film Krzysztofa Talczewskiego pt. “Niepodległość” stworzony w oparciu o autentyczne materiały filmowe z tamtych lat ale cyfrowo zrekonstruowane, pokolorowane i znakomitej jakości. Film dostępny będzie m.inn. 11 listopada o 15,25 na Polonii oraz o 20,05 na TVP Historia. Dostępny również jest na IPLA.TV w cenie 5 zł.


Materiał nr 3 (4.11.2020) – Temat: Niewolnictwo

Po rozpadzie wspólnot pierwotnych kolejnym systemem społecznym było niewolnictwo. Proszę o zapoznanie się z podanymi poniżej materiałami. Na razie nie zadaję wypracowań pisemnych. Kto nie wykonał zadania z materiału nr 2 to proszę to zrobić jak najszybciej !

Niewolnictwo – tutaj.

Krótka historia niewolnictwa – tutaj.


Materiał nr 2 – 26.10.2020 (kolejny film poniżej do obejrzenia)

Na podstawie oglądniętych filmów proszę napisać wypracowanie na temat: ” Dlaczego na pewnym etapie rozwoju ludzie porzucili koczowniczy tryb życia i zaczęli się osiedlać. Jakie były tego skutki ?

Wypracowania przesyłać do końca października na adres: zdalne@liceumprywatne.pl

Materiał nr 1 – 19.10.2020

Temat: NARODZINY CZŁOWIEKA – ISTOTY MYŚLĄCEJ

Na ostatnich zajęciach oglądaliśmy cz. I filmu o powstaniu społeczeństw osiadłych. Poniżej zamieszczm link do tego filmu. Kto nie był na tych zajęciach obowiązany jest obejrzeć ten film. Zamieszczam również link do częśći II. Dla wszystkich obowiązuje obejrzenie obu części filmu ! Na razie nie ma żadnego zadania pisemnego. W przyszłym tygodniu udostępnię jeszcze jeden film i wówczas podam temat zadania pisemnego.