Kl.2 – biologia/chemia

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

Poniżej podaję wykaz zagadnień do egzaminu końcowego z biologii i chemii w klasie 2.

Kontakt do nauczyciela: piotr-fila@wp.pl


Biologia na e-podręczniki: https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/biologia