Test 1

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

PRYWATNA SZKOŁA POLICEALNA W GDOWIE

Egzamin pisemny z zajęć edukacyjnych: Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych

TEST (jednokrotnego wyboru) – Prawo cywilne cz. 1 (wer.1A)

Czas 60 minut

Imię i nazwisko słuchacza (wpisać w białym polu, po rozwiązaniu wszystkich zadań przesłać test klikając: SUBMIT)

0-11 – niedostateczny

12-13 – dopuszczający

14-15 – dostateczny

16-17 – dobry

18-19 – bardzo dobry

   20   – celujący