Kliknij zdjęcie aby powiększyć

 

                                               

Pogoda była wyśmienita             Poświęcenia dokonał                 W oczekiwaniu na część            Referat P. Dyr.Bogumiły            Krótka historia szkoły

                                                O.Kazimierz Maniecki                           oficjalną                                    Baran

 

                                               

Prezentacja osiągnięć                Przemawia Wójt Gminy             Referat Ojca Manieckiego         Prezentacja historii                    Fragment pracowni

                                                Pan Zbigniew Wojas                                                                  Cudownego Obrazu                   komputerowej

 

                                                

W czasie uroczystości                Podziękowanie dla Ojca             Pokój nauczycielski                    Mszy Św. koncelebrowanej            Historię Cudownego

 hol był pusty                             Manieckiego                             także poświęcono                      w intencji szkoły                        Obrazu przedstawiła

                                                                                                                                                przewodniczył O.Kazimierz            P. dr Bożena Zakrzewska

 

Prasa o uroczystości poświęcenia szkoły - tutaj