Zapis do szkoły – formularz (stary)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

UWAGA ! Poniższy formularz jest wstępną rejestracją. Dla skutecznego zapisania się do szkoły należy jeszcze dostarczyć oryginał ostatniego świadectwa i 2 zdjęcia (do liceum 3). Terminy dyżurów dyrekcji dostępne na stronie obok.

 

Proszę o przyjęcie mnie do Szkoły Prywatnej w Gdowie do klasy (należy zaznaczyć właściwą klasę)(required)

Posiadam ukończoną szkołę (klasę) - podajemy jaką posiadamy ukończoną szkołę lub ostatnią klasę.(required)