start
 


UWAGA  KANDYDACI  20 rocznica istnienia szkoły W 2018 roku.  !!!!

 

 UWAGA ! OSTATNI   NABÓR  DO  3-letniego liceum (po gimnazjum) i dwuletniego (po zawodówce) !!

Od 2019 roku liceum będzie CZTEROLETNIE !!!

 

 

podania do szkół dla Dorosłych!

1.   Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – zaoczne, zajęcia wieczorem - (podanie)

         - po szkole podstawowej, gimnazjum (3 lata)

             - po Zasadniczej Szkole Zawodowej 3 letniej (2 lata) absolwentom ZSZ przysługuje prawo przyjęcia do klasy II LO.

 

2.   Policealne Studium Zawodowe (2 lata) zajęcia wieczorne  - (podanie).

           Kształcenie w zawodach:   Technik rachunkowości,   Technik administracji,  Technik informatyk

UWAGA: Możliwe zajęcia w weekendy dla wybranych grup dla dorosłych w liceum i studium.

 

Kancelaria Szkoły czynna CODZIENNIE w godz. 17,00 do 19,00

telefon 608-114-695

 

 

Zajęcia od września 2018 odbywają w nowym budynku szkoły przy ul. Myślenickiej 1466 - zobacz

 

Ø W 2018 r. obchodzimy już 20 rocznicę istnienia naszej szkoły. Z tej okazji nawet 2 semestry BEZPŁATNIE !!! dla absolwentów ZSZ (3 l.) z lat 2015-18. a zapisanych do klasy I LO.

Ø Koszty kształcenia na semestrach wyższych szkół dla dorosłych również są ustalone i najniższe ze wszystkich szkół prywatnych – patrz tutaj. W przeciwieństwie do innych szkół prywatnych nie stosujemy żadnych dodatkowych podwyżek, żadnych ukrytych opłat. Wszystkie terminowe egzaminy są bezpłatne !

Ø Możemy również całkowicie zwolnić (od początku do końca) osoby z ubogich wielodzietnych rodzin objętych stałą opieką PCPR.

Ø Nasza szkoła jest jedyną działającą szkołą dla dorosłych w Gdowie, najtańszą szkołą prywatną w powiecie Wielickim i okolicznych powiatach oraz mającą najlepszą zdawalność egzaminów (zobacz). Jako jedyna szkoła w powiecie przyznajemy stypendia dla słuchaczy.

Ø UWAGA na oszukańcze praktyki innych szkół – patrz OSTRZEŻENIE.

Ø Szkoła gwarantuje wszystkim słuchaczom możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych przed OKE. Absolwenci liceum-matura, studium-egzaminy zawodowe. Gwarantujemy solidne przygotowanie do tych egzaminów. Zdawalność Nowej Matury w naszej szkole w latach 2006 i 2007 wyniosła 100 % w 2008 r.- 93 %, w 2010, 2011, 2012 i 2014 roku w LO 100 % z pośród przystępujących. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 oraz 2015 r. zdało 100 % przystępujących ze średnią powyżej 90 %.

Ø Wszelkie informacje o szkole dla dorosłych – patrz charakterystyka szkoły.