T.Płużański – plakat

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe