Święta Wlk.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe