start                                 PRYWATNE STUDIUM  ZAWODOWE dla Dorosłych

 

egz

Egzamin zawodowy 2010

 

 

Policealne Studium Zawodowe zostało utworzone przez Bogumiłę i Adama Barana już w 1998 r., pełne uprawnienia szkoły publicznej uzyskało na mocy uchwały Rady Powiatu Wielickiego w 2001 r. Studium kształci obecnie w zawodach: technik informatyk, technik rachunkowości oraz technik administracji. W 2009 r. w ofercie szkoła zaproponowała kierunek – terapeuta zajęciowy oraz technik ochrony fizycznej osób i mienia. Słuchacze Studium pochodzą z terenu wszystkich okolicznych gmin: Gdów, Dobczyce, Łapanów, Biskupice, Wieliczka, Bochnia a także Kraków. Szkoła dysponuje własną pracownią informatyczną na bazie nowoczesnych laptopów z siecią bezprzewodową i Internetem. Do 2008 r dla potrzeb dydaktycznych szkoła wynajmowała pomieszczenia w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Gdowie. Obecnie już w samodzielnym budynku przy ulicy Łapanowskiej w Gdowie (obok mostu na Rabie). W 2008, 2009 oraz 2010, 2011, 2012, 2013 i 2015 r. 100 % osób przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, zdało ten egzamin ze średnią powyżej 90 % pkt (gratulujemy !).

 

W wyniku prowadzonej w 2011 r. ewaluacji zewnętrznej (dawna wizytacja) szkoła uzyskała BARDZO WYSOKI poziom spełniania wymagań BBA co można zobaczyć na stonie Kuratorium: http://kuratorium.krakow.pl/user/2012/1/j2012010414.pdf

Ostatni wywiad z P. Dyrektor w prasie lokalnej - tutaj

 

Aktualnie proponujemy kształcenie w zakresie zawodów: Technik rachunkowości, technik administracji i technik informatyk. W ramach zawodu technik informatyk, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Prasy Lokalnej proponujemy specjalność – redaktor prasy lokalnej, w trakcie której słuchacze uczą się jak pisać artykuły do prasy, przygotowywać materiały do druku, wydawać gazetę lokalną.

PLANY  NAUCZANIA  DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAWODÓW ZOSTAŁY ZMIENIONE W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OD 1 WRZEŚNIA 2012 R.

UWAGA ! nowa siedziba szkoły (od 2018 r.)– ulica Myślenicka 1466 – 700 m od Rynku w Gdowie       zobacz