LICEUM

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

Szkoła została utworzona w 1998 roku przez miejscowych (gdowskich) nauczycieli: Bogumiłę i Adama Barana. Kurator Oświaty w Krakowie wpisał szkołę do ewidencji placówek oświatowych 27 kwietnia 1998 r. (właśnie obchodziliśmy 25 rocznicę powstania szkoły) a w roku 1999 Rada Powiatu Wielickiego nadała placówce uprawnienia szkoły publicznej. W pierwszych latach funkcjonowania placówka prowadziła edukację w formie stacjonarnej w systemie wieczorowym. Obecnie kształci się słuchaczy w systemie zaocznym, chociaż w ofercie szkoły znajduje się również system wieczorowy (od słuchaczy zależy, jaki system zostanie przyjęty na początku kształcenia). W 2001 roku szkołę ukończyło 47 pierwszych absolwentów. Do 2023 r. już 24 roczniki i prawie tysiąc absolwentów. Wielu absolwentów przystępuje do egzaminu dojrzałości (obecnie maturalnego) i w większości egzamin zdaje. Od 2006 r., czyli od wprowadzenia tak zwanej „nowej matury” organizowanej przez  Okręgową Komisję Egzaminacyjną, przez pierwsze 10 lat prawie wszyscy przystępujący zdawali egzamin, co jest ewenementem na skalę krajową, jeżeli chodzi o szkolnictwo dla dorosłych. Wielu naszych absolwentów podejmuje naukę na wyższych uczelniach i je kończy.

Od samego początku istnienia do 2008 r. szkoła wynajmowała za odpłatnością pomieszczenia dydaktyczne w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Gdowie przy ul. Bocheńskiej. W 2008 r. szkoła przeprowadziła się  do samodzielnego budynku przy ul. Łapanowskiej (obok mostu na Rabie w Gdowie) który był siedzibą szkoły przez 10 lat – do 2018 r. Od września 2018 szkoła posiada nową, już własną siedzibę przy ulicy Myślenickiej 1466 (700 m od Rynku w Gdowie).


Kadra nauczycielska Liceum

Bogumiła BaranDyrektor Szkoły
Barbara Kowalskajęzyk polski
Anna Banaśmatematyka
Teresa Kaczmarczykgeografia
Izabela Michniakprzedsiębiorczość, informatyka
Aleksandra Tomczykiewicz –język angielski oraz historia
Piotr Filabiologia, chemia
Zbigniew Watołafizyka
Adam Baranwiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo