strona główna                                           Dyrekcja Szkół Prywatnych w Gdowie od lat prowadzi cykl spotkań pod nazwą:

 

„Ciekawi ludzie związani z Gdowem”.

 

Spotkania te mają charakter otwarty, zapraszamy na nie wszystkich chętnych poprzez ogłoszenia prasowe i plakaty na terenie Gdowa. Odbywają się one w budynku Szkół Prywatnych przy ulicy Łapanowskiej i cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko młodzieży, ale również mieszkańców Gdowa.

Dotychczas odbyły się spotkania:

1.   Z Ojcem Kazimierzem Manieckim – przeorem zakonu Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie oraz dr Bożeną Zakrzewską na temat historii zakonu Paulinów i ikony Czarnej Madonny. – zobacz

2.   Pułkownikiem Krzysztofem Miękiną – z Dywizji Powietrzno-Desantowej w Krakowie, wielokrotnym uczestnikiem misji pokojowych w Iraku i Afganistanie – zobacz.

3.   Teresą Kaczmarczyk i dr Robertem Dzięcielskim – autorami tomiku poezji pt. „Wielickie pory roku”. – zobacz.

4.   Emilem Wałęgą – żołnierzem AK, więźniem politycznym, największym w Polsce prywatnym kolekcjonerem broni białej i palnej - zobacz

5.   Zdzisławem Sroką - Naczelnym redaktorem Naszej Gazety, honorowym obywatelem Gdowa. – zobacz.

6.   Ryszardem Dzieszyńskimdziennikarzem, pisarzem, autorem ponad 40 pozycji książkowych, głównie o tematyce historycznej. – zobacz.

7.   Dyr. Marią Kowalskąpedagogiem i dyrektorem szkół dla dziewcząt w Krakowie na temat edukacji zróżnicowanej - zobacz.

 

W przygotowaniu kolejne interesujące spotkania na które zaprosimy Państwa poprzez ogłoszenia na niniejszej stronie i plakaty. Z wdzięcznością przyjmiemy również każde sugestie odnośnie osób i tematyki kolejnych spotkań. Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, z przyjemnością możemy je organizować dużo częściej i z większą regularnością. Prosimy o kontakt: dyrekcja@liceumprywatne.pl  lub pod nr tel. (012) 251-55-55.

 

Szkoła Prywatna w Gdowie włącza się również w inne działania społeczne i kulturalno-oświatowe na terenie Gminy. Tylko w ostatnich latach współorganizowaliśmy i sponsorowaliśmy takie wydarzenia jak: Święto Ziemi Gdowskiej, wydanie zbioru przepisów kulinarnych Gminnego Związku Kół Gospodyń Wiejskich w Gdowie, Słownik Gdowski wydany przez Fundację Mieć Szansę, której celem jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w dostępie do edukacji, a także tomiku poezji Teresy Kaczmarczyk i dr. Roberta Dzięcielskiego pt. „Wielickie Pory Roku”. Osoby zainteresowane tym wydawnictwem informujemy, że szkoła posiada jeszcze egzemplarze tego unikatowego wydania, którego nie nabędziecie Państwo w żadnej księgarni.

Corocznie również uczestniczymy w akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka” (zobacz i tutaj) oraz wpieramy Rodzinny Festyn Charytatywny na rzecz Hospicjum dla Dzieci – zobacz, oraz tutaj i tutaj, a także inne akcje dobroczynne. Przykładowo - zobacz i tutaj oraz  tutaj. Ostatnio zaangażowanie w pomoc dla Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny - zobacz.

 

Dyrekcja Szkół Prywatnych w Gdowie