Powrót do szkoły

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe