Zestawienie średnich ocen dla absolwentów LO Dobczyce w 2017 r.

l.p.

przedmiot

Średnia ocen klasy

1

Język polski

3,67

2

Język angielski

3,78

3

Historia

3,72

4

Wiedza o społeczeństwie

3,94

5

Podstawy przedsiębiorcz.

4,17

6

Historia i społeczeństwo

3,61

7

Geografia

3,78

8

Biologia

3,11

9

Chemia

3,44

10

Fizyka

3,39

11

Matematyka

3,44

12

Informatyka

4,39

 

Ogłoszenie wyników matury oraz odbiór świadectw maturalnych - 30-06-2017 godz. 18,00

(można wynik sprawdzić wcześniej w tym dniu na stronie OKE po zalogowaniu nr. PESEL i otrzymanym hasłem.)