Kl.3 – j.polski

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

e-mail: bar.kow@op.pl


Można skorzystać: Język polski na e-podręczniki:

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/jezyk-polski