Kl.2 – Historia / WoS

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

Poniżej wszelkie informnacje do egzaminu z historii w styczniu 2023 r.

Kontakt do uczącego: zdalne@liceumprywatne.pl