Kl.2 – Historia / WoS

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

UWAGA ! Do egzaminu ustnego obowiązują wszystkie te same zagadnienia.
Kontakt do uczącego: zdalne@liceumprywatne.pl