strona południepółnocpółnocna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strona południowa (od drogi)

południe

 

strona wschodnia

wschód