Test 1 – wynik

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

Egzamin pisemny z zajęć edukacyjnych: Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych

                                               T E S T

Dział  II

Prawo cywilne cz. I

*) właściwą odpowiedź zaznaczamy kółeczkiem np. :       a    b    c    d

UWAGA ! Rozwiązania przenieś na kartę odpowiedzi

1. Norma prawna zaczyna obowiązywać:

            a) w dniu uchwalenia

            b) w dniu opublikowania

            c) 14 dni od dnia uchwalenia

            d) 14 dni od dnia opublikowania

Jak pamiętamy z zajęć, z reguły każdy akt normatywny w swoim ostatnim przepisie określa datę wejścia w życie (jednak takiej opcji nie było w teście). Jeżeli takiego przepisu nie ma w akcie prawnym, to ma zastosowanie ogólny przepis z art.4 ustawy z 20 VII 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (proszę sprawdzić co stanowi). Ogłoszenie = opublikowanie a nie uchwalenie.

2. Przepis art. 119 k.c.: “Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną” jest normą:

            a) względnie obowiązującą

            b) bezwzględnie obowiązującą

            c) kompetencyjną

            d) semiimperatywną

Przepisy nakazu i zakazu jak w tym przypadku są zawsze normami ius cogens, czyli bezwzględnie obowiązującymi.

3. Prawo cywilne sankcjonuje zasady współżycia społecznego:

            a) bezwzględnie zawsze

            b) nigdy

            c) gdy ustawa na to zezwala

            d) gdy tak postanowi sąd

Zasady współżycia społecznego bardzo często występują w przepisach prawa cywilnego. Proszę sprawdzić np. art..5, 58, 140, 233, 287 kc.

4. Prawo własności intelektualnej jest działem:

            a) prawa administracyjnego

            b) prawa cywilnego

            c) prawa pracy

            d) stanowi odrębną gałąź prawa

Odpowiedź występuje w prezentacji dotyczącej działów prawa cywilnego. Zajęcia nr 1 z PC

5. Spółkę cywilną kwalifikujemy do:

            a) osób fizycznych

            b) osób prawnych

            c) tzw. ułomnych osób prawnych

            d) żadne z powyższych

Odpowiedź również w pierwszej prezentacji z PC, rodzaje osób prawnych.

6. Jan zaciągnął się do prywatnej firmy ochroniarskiej, która ochraniała konwoje z pomocą humanitarną w Afganistanie. Podczas jednego z konwojów posprzeczał się z dowódcą i samowolnie oddalił. Nie wrócił do bazy aż do zakończenia misji oddziału – 31 XII 2019 r. Tymczasem 30 I 2020 r. Amerykański dowódca w Afganistanie, w imieniu całej koalicji, zawarł porozumienie z Talibami w kwestii zakończenia działań zbrojnych, wzajemnej wymiany jeńców oraz wycofania wszystkich wojsk z Afganistanu. Jan jednak do 30 marca 2020 r. również się nie pojawił. Kiedy najwcześniej może zostać uznany za zmarłego jeżeli oczywiście w międzyczasie się nie pojawi ?

            a) 31 XII 2030 r.

            b) 30 VI 2020 r.

            c)  31 VII 2020 r.

            d) 01 II 2021 r.

Sprawdź art. 30 par. 3 kc. W opisanym wyżej kazusie nie było żadnej katastrofy, dlatego ma zastosowanie par. 3, czyli “inne niebezpieczeństwo”. Tam jest termin roku od dnia, gdy niebezpieczeństwo ustało, czyli od 30 I 2020.

7. Olek wyjeżdża na roczny kontrakt do USA. W tym czasie chciałby pozbyć się swego mieszkania i do sprzedaży upoważnił swojego brata. Jaki rodzaj pełnomocnictwa  dla niego musi sporządzić:

            a) ogólne

            b) rodzajowe

            c) szczególne z poświadczeniem podpisu

            d) notarialne

Zobacz art. 99 par. 1 kc w związku z art. 158 kc. Nieruchomość można skutecznie sprzedać tylko notarialnie, więc i pełnomocnictwo musi być notarialne.

8. Dawid eksploatował swojego mercedesa 20 lat. W końcu stwierdził, że naprawa jest nieopłacalna i postanowił sprzedać go na części. Jaka minimalna forma umowy jest potrzebna z kupującym.

            a) ustna

            b) zwykła pisemna

            c) pisemna z data pewną

            d) pisemna z poświadczeniem podpisu

Zobacz art 60 kc. Pytanie było o minimalną formę umowy. Mercedes Dawida “poszedł” jak to się mówi na części, więc już nie będzie ani eksploatowany, ani nigdzie rejestrowany więc umowa na piśmie nie jest do niczego potrzebna.

9. Paweł otrzymał spadek po swoim dziadku, ale niestety dziadek uwarunkował przejęcie spadku od ukończenia przez Pawła studiów. Jakim warunkiem zastrzeżony był spadek:

            a) zawieszającym

            b) rozwiązującym

            c) dodatnim

            d) ujemnym

Uzależnienie ziszczenia się jakiejś czynności prawnej od spełnienia wcześniej warunku zawiesza przecież tą czynność dopóki warunek się nie spełni.

10. Maria otrzymała decyzję starosty 30 III 2020 r. W decyzji starosta poinformował Marię, że ma 14 dni na odwołanie od tej decyzji. Kiedy najpóźniej Maria może złożyć odwołanie.

            a) 12 IV 2020 g. 24,00

            b) 13 IV 2020 g. 24,00

            c) 14 IV 2020 g. 24,00

            d) 15 IV 2020 g. 24,00

W tym kazusie mają zastosowanie art. 111 kc i art 115 kc. (proszę przeanalizować z wykorzystaniem kalendarza).

11. Firma Marcina “Kramik sc.” 10 stycznia 2020 r. zakupiła 50 kg owoców cytrusowych w hurtowni “Cytrynka”. Pieniądze zostały przelane ale pech chciał, że transport owoców w wyniku nie dopłynięcia statku do portu nie dotarł i “Cytrynka” 30 marca 2020 r. zbankrutowała. Firma Marcina zakupionego towaru nie otrzymała. Kiedy przedawni się roszczenie Marcina w stosunku do właściciela “Cytrynki” ?

            a) 10 II 2023

            b) 10 II 2026

            c) 31 XII 2023

            d) 30 III 2026

Tutaj ma zastosowanie art. 118 kc dotyczący przedawnienia roszczeń. Roszczenie Marcina jest związane z działalnością gospodarczą ! Proszę zwrócić uwagę na normę, że roszczenia przedawniają się z końcem roku kalendarzowego !

12. Anna rozwiodła się z mężem Janem 30 I 2019 r. Jan niezadowolony z obciążenia go przez sąd winą za rozpad małżeństwa upublicznił intymne zdjęcia Anny w Internecie. Anna złożyła pozew do sądu przeciwko Janowi o naruszenie godności. Sąd 10 I 2020 r. nakazał Janowi usunięcie zdjęć oraz zamieszczenie przeprosin. Jan zdjęcia usunął ale przeprosin nie opublikował. Kiedy przedawni się roszczenie Anny.

            a) 10 I 2023 r

            b) 10 I 2026 r.

            c) 31 XII 2026 r.

            d) nigdy

Zobacz art. 117 par.1 kc. Proszę zwrócić uwagę, że roszczenie Anny nie ma charakteru majątkowego ! a przedawniają się tylko roszczenia majątkowe !

13. Józef będąc 10 I 2020 r w małym antykwariacie w Gdańsku zauważył obraz uznanego mistrza. Ponieważ był znanym koneserem sztuki wiedział dobrze, że obraz ten zaginął kilka lat temu z jednego z muzeów krakowskich. Właściciel tego antykwariatu musiał nie wiedzieć jakie arcydzieło posiada, bo wystawił go za śmiesznie niską cenę. Józef nie mógł sobie odmówić skorzystania z takiej okazji, nabył ów obraz i ukrył go na strychu w swoim domu. Kiedy najwcześniej może się ubiegać o zasiedzenie na tej ruchomości oraz wystawienie go w swoim salonie, aby pochwalić się znajomym. ?

            a) 10 I 2023 r.

            b) 10 I 2026 r.

            c) 10 I 2040 r.

            d) nigdy

W tym kazusie zastosowanie ma art. 174 par. 1 kc. dotyczący zasiedzenia ruchomości. Proszę zwrócić uwagę, że przepis ten wyklucza możliwość zasiedzenia rzeczy nabytej w złej wierze. Józef przecież wiedział, że obraz pochodzi z kradzieży. Gdybyśmy mogli każdą rzecz “zasiedzieć” po 3 latach, to byłby to raj. Na przykład dla złodziei samochodów.

14. Paweł miał dziwne hobby. Lubił latem chodzić z wykrywaczem metali po plaży i zbierać drobne, które plażowicze gubili. W zimie czasami chodził po polach w swojej wsi. 15 II 2020 r. na polu Stanisława znalazł złotą pół kilogramową sztabkę zawiniętą w celofan. Czyją własnością będzie sztabka ?

            a) Pawła

            b) Stanisława

            c) Pawła i Stanisława na spółkę

            d) Skarbu Państwa

Zobacz art. 189 kc. Przecież zwykła sztabka złota nie jest zabytkiem ani materiałem archiwalnym.

15. Jan, Paweł i Marcin postanowili założyć spółkę kapitałową do inwestowania na giełdzie. Złożyli się po 100 tys. zł. stając się współwłaścicielami w częściach ułamkowych. Po roku Jan chciał kupić mieszkanie i postanowił wycofać swoje udziały.

            a) może to zrobić w każdej chwili

            b) musi uzyskać zgodę wspólników

            c) może to zrobić za zgodą sądu

            d) może to zrobić dopiero po likwidacji spółki

Art 198 kc. Współwłaściciele w częściach ułamkowych mogą rozporządzać swoją współwłasnością bez zgody pozostałych. 

16. Michał kupił działkę, ale po jakimś czasie dopiero zorientował się, że nie ma do niej dojazdu z drogi publicznej. Najbliżej było poprzez działkę Jakuba. Co może Jakub ?

            a) Jakub może odmówić ustanowienia drogi koniecznej

            b) Jakub nie może odmówić ustanowienia drogi koniecznej

            c) Jakub nie może odmówić ustanowienia drogi ale może domagać się wynagrodzenia

            d) Jakub może pozwalać na przejazd Michała kiedy będzie uważał za stosowne

W tym kazusie ma zastosowanie art. 145 par. 1 kc. Służebność jest za wynagrodzeniem.

17. Adam pożyczył od Andrzeja 50 tys. zł. na 1 rok. W zastaw przekazał Andrzejowi swój samochód.

            a) Andrzej może używać samochód Adama do czasu zwrotu pożyczki

            b) Andrzej może sprzedać samochód i odzyskać swoje pieniądze

            c) Andrzej nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia samochodu

            d) Andrzej odpowiada za ewentualną utratę lub uszkodzenie samochodu

Zobacz art. 318 kc. dotyczący obowiązków zastawnika.

18.  Jan kupił sobie drugi samochód, dlatego ten pierwszy pożyczył Adamowi na rok za wynagrodzeniem, gdyż Adam prowadził firmę taxi zatrudniającą kierowców i brakowało mu samochodów. Adam z kolei przekazał pożyczony wóz Pawłowi, który u niego pracował jako kierowca. Kim jest Paweł w stosunku do samochodu ?

            a) posiadaczem samoistnym

            b) użytkownikiem

            c) dzierżawcą

            d) dzierżycielem

Zobacz art. 338 kc. Dzierżawcą jest Adam, czyli posiadaczem zależnym, pobiera pożytki z użytkowania samochodu. Właścicielem Jan a Paweł tylko dzierżycielem, jak każdy pracownik, który otrzymuje od pracodawcy maszynę czy inne urządzenie do pracy. Dzierży je 8 godzin, po pracy zostawia i idzie do domu. Niektórzy określili Pawła jako dzierżawcę, proszę zwrócić uwagę, że nie może być dzierżawcą bo nie pobiera pożytków, jest tylko zwykłym pracownikiem.

19. Mama wysłała 13 letniego Jasia po kilo cukru do sklepu. Co powinna zrobić sklepowa:

            a) odmówić sprzedaży cukru Jasiowi

            b) sprzedać cukier Jasiowi

            c) uzależnić sprzedaż cukru od telefonicznego potwierdzenia przez mamę

            d) zgłosić do opieki społecznej brak nadzoru rodziców nad Jasiem.

Ma zastosowanie art 20 kc. Możemy się chyba zgodzić, że kupno kilograma cukru za 2 zł. jest drobną bieżącą sprawą życia codziennego. Jaś ma już 13 lat a więc ograniczoną zdolność do czynności prawnych, więc może to zrobić.

20. Sąd, opierając się na opinii biegłych psychiatrów, częściowo ubezwłasnowolnił Stanisława ze względu na postępującą demencję. Co powinien zrobić teraz sąd:

            a) ustanowić Stanisławowi opiekuna

            b) ustanowić Stanisławowi kuratora

            c) nie ustanowi przedstawiciela

            d) nic nie powinien robić

Art. 16 par. 2 kc. Większość chciała ustanowienia dla Stanisława opiekuna, ale proszę zwrócić uwagę, że opiekuna ustanawia się dla ubezwłasnowolnionego całkowicie, który nie może w żaden sposób prowadzić swoich spraw a ubezwłasnowolnionemu częściowo potrzebna jest tylko pomoc kuratora.


Punktacja:

0-11 – niedostateczny

12-13 – dopuszczający

14-15 – dostateczny

16-17 – dobry

18-19 – bardzo dobry

   20   – celujący