Test 2

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

Prywatna Szkoła Policealna w Gdowie

Egzamin pisemny z zajęć edukacyjnych: Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych

TEST (jednokrotnego wyboru) – Prawo cywilne cz. 1 (wer.2A)

Czas 60 minut

Podpisujemy się w białym polu, zaznaczamy właściwą odpowiedź na każde pytanie i po rozwiązaniu całości przesyłamy test przyciskiem SUBMIT. Powodzenia.

Punktacja:

0-9 – niedostateczny

10-11 – dopuszczający

12-14 – dostateczny

15-17 – dobry

18-19 – bardzo dobry

   20   – celujący