Test 2 – wynik

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

Prywatna Szkoła Policealna w Gdowie

Egzamin pisemny z zajęć edukacyjnych: Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych

TEST – Prawo cywilne cz. 1 (wer.2)

Niestety niewiele lepiej niż za pierwszym razem – tylko 56 % prawidłowych odpowiedzi. Mankamentem jest to, że nie czytacie dokładnie przepisów. Przecież nie brakowało Wam czasu. Jeżeli stosujemy jakiś przepis, to czytamy go do końca a nie poprzestajemy na pierwszym zdaniu. Czasem z kolei wystarczyło tylko zerknąć w kalendarz, bo zasada, że termin nie może kończyć się w dzień wolny, jest wam przecież doskonale znana. Wszystkie zadania zostały omówione poniżej, pod testem. No to lecimy w dół.

1. Akty prawne wewnętrzne jednostek centralnych są publikowane:(required)

2. Przepis art. 10 k.c.: Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście; jest normą:(required)

3. Prawo cywilne sankcjonuje obowiązujące zwyczaje:(required)

4. Prawo ksiąg wieczystych jest działem:(required)

5. Spółkę jawną kwalifikujemy do:(required)

6. Jan, zapalony turysta, całe życie marzył o samotnych wędrówkach po bezkresnej Syberii. Jednak nigdy nie miał na to czasu ze względu na pracę. Gdy tylko uzyskał uprawnienia emerytalne, co stało się faktycznie 30 lutego 2018 r. natychmiast wyruszył na wyprawę. Raz na miesiąc kontaktował się z rodziną telefonicznie. Ostatni raz Jan telefonował 24 grudnia 2018 r. od tego czasu nie było z nim żadnego kontaktu. Gdy przez cały 2019 rok nie dawał znaku życia, rodzina wynajęła rosyjskiego detektywa, aby odszukał Jana. Bez rezultatu. Kiedy najwcześniej Jan może być uznany za zmarłego, jeżeli w międzyczasie się nie pojawi.(required)

7. Olek wyjeżdża na roczny kontrakt do USA. W Krakowie posiada kamienicę w której wynajmuje mieszkania lokatorom. Chciałby , aby jej zarządem zajmował się jego brat. Jaki rodzaj pełnomocnictwa musi dla niego sporządzić:(required)

8. Dawid postanowił sprzedać swojego mercedesa. Jaka minimalna forma umowy jest potrzebna z kupującym.(required)

9. Paweł studiował medycynę i ojciec wynajmował dla niego mieszkanie w Krakowie. Wobec kłopotów Pawła na uczelni ojciec przyjechał wczoraj do niego i oznajmił, że będzie opłacał mu mieszkanie dopóki będzie studentem. W przeciwnym wypadku niech znajdzie sobie pracę i opłaca sam. Jakim warunkiem jest zastrzeżona czynność prawna ojca Pawła ?(required)

10. Maria otrzymała 26 III 2020 r. pismo z Sądu o otrzymaniu spadku po zmarłym wujku. W informacji tej Sąd poinformował Marię, że ma 6 miesięcy na podjęcie decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Kiedy najpóźniej Maria może złożyć stosowne oświadczenie.(required)

11. Marcin 10 stycznia 2020 r. kupił od Maćka rower za 1000 zł. Pieniądze przelał ale roweru nie dostał, bo Maciek wyjechał za granicę. Kiedy przedawni się roszczenie Marcina w stosunku do Maćka ?(required)

12. Anna rozwiodła się z mężem Janem 30 I 2019 r. Jan niezadowolony z obciążenia go przez sąd winą za rozpad małżeństwa upublicznił intymne zdjęcia Anny w Internecie. Anna złożyła pozew do sądu przeciwko Janowi o naruszenie godności. Sąd 10 I 2020 r. nakazał Janowi usunięcie zdjęć oraz wypłatę zadośćuczynienia w wysokości 10 tys. zł. Jan zdjęcia usunął ale pieniędzy nie przesłał. Kiedy przedawni się roszczenie Anny.(required)

13. Józef będąc 5 III 2020 r na giełdzie samochodowej w Krakowie nabył samochód marki Honda. Samochód kupił od Jana, który autem tym jeździł od 3 lat. Jan kupił go z kolei w 2017 r. od Andrzeja zajmującego się handlem importowanymi samochodami z Niemiec po okazyjnej cenie, gdyż wiedział, że wóz ten jest kradziony. Kiedy Józef najwcześniej może się ubiegać o zasiedzenie na tej ruchomości, gdyby policja trafiła na trop kradzionego pojazdu ?(required)

14. Paweł miał dziwne hobby. Lubił latem chodzić z wykrywaczem metali po plaży i zbierać drobne, które plażowicze gubili. W zimie czasami chodził po polach w swojej wsi. 15 II 2020 r. na polu Stanisława znalazł złotą monetę z czasów Kazimierza Wielkiego. Czyją własnością będzie moneta ?(required)

15. Jan prowadził sklep osiedlowy. Na osiedlu działał gang wymuszający haracze na przedsiębiorcach. Pewnego dnia przyszli do Jana, gdy nie miał jeszcze utargu w kasie. Dlatego podsunęli mu do podpisania dokument, w którym zobowiązywał się do zwrotu 10 tys. złotych, które niby od nich pożyczył. W następnym miesiącu gang został rozbity przez policję. Co musi zrobić Jan, aby uchylić się od skutków prawnych swojego zobowiązania. (required)

16. Michał kupił działkę z budynkiem gospodarczym i obsadzoną sadem owocowym. Po jakimś czasie dopiero zorientował się, że dojazd z drogi publicznej do budynku będzie wymagał wycięcia części drzew. Jednak najbliżej do drogi i to bez wycinania drzew było poprzez działkę Jakuba. Dlatego zażądał od niego ustanowienia drogi koniecznej. Co może Jakub ?(required)

17.Adam prowadził firmę pod nazwą -Adamex - owoce warzywa- . Po przejściu na emeryturę postanowił już nie pracować i pozbyć się interesu na rzecz kolegi Kamila. Co może Kamil ? (required)

18. Jan kupił sobie nowy samochód, dlatego ten pierwszy pożyczył Adamowi na rok za wynagrodzeniem, gdyż Adam prowadził firmę taxi zatrudniającą kierowców i brakowało mu samochodów. Pech chciał, że nowy samochód Jana się zepsuł i dlatego postanowił natychmiast odebrać swój wóz Adamowi. Co może Adam:(required)

19. Mama wysłała 12 letniego Jasia po kilo cukru do sklepu. Co powinna zrobić sklepowa:(required)

20. Sąd, opierając się na opinii biegłych psychiatrów, częściowo ubezwłasnowolnił Stanisława i ustanowił mu kuratora. Stanisław jednak nadal pracował na budowie. Co może Stanisław w związku ze swoją pracą ?(required)

 1. Akty prawne wewnętrzne ogłaszane są w Monitorze Polskim. W Dzienniku Ustaw ogłasza się tylko ustawy oraz przepisy wykonawcze do ustaw czyli rozporządzenia a także umowy międzynarodowe.
 2. Nie wiem dlaczego norma z art 10 kc jest dla niektórych względnie obowiązująca ? Czy my możemy się umówić, że jeden z naszych kolegów będzie pełnoletni dopiero jak ukończy powiedzmy 20 lat ? Nie ! to jest norma ius cogens, czyli bezwzględnie obowiązująca.
 3. W zadaniu 3 odrobiliście nauczkę z testu nr 1. Tu jest OK. 100 % prawidłowych odpowiedzi
 4. W zadaniu 4 także nieźle. Chociaż dla niektórych księgi wieczyste to prawo administracyjne. Więc dlaczego prowadzą je sądy rejonowe a nie administracja ?
 5. W zadaniu 5 też większość dobrze, chociaż 3 osoby napisały mi, że spółka jawna to osoba fizyczna !!!!
 6. Zadanie 6 było na myślenie. Tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Część wybrała ogólną zasadę – 10 lat i uznajemy Jana za zmarłego. Tylko dlaczego uznaliście, że liczymy od dnia w którym był z nim ostatni kontakt ? Przecież nie było żadnej katastrofy ani nawet innego niebezpieczeństwa. Dlatego nawet, gdybyśmy zastosowali ogólną zasadę 10 lat, to liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym był z nim ostatni kontakt, czyli 10 lat od 31 XII 2018 r. Wówczas byłby to 1 I 2029 i kilka osób dało taką odpowiedź. Tutaj był jednak haczyk. Jan wyjechał na Syberię po uzyskaniu uprawnień emerytalnych. W Polsce jest to po ukończeniu 65 lat dla mężczyzn. Dlatego w chwili uznania za zmarłego przekroczył 70 rok życia. Czyli jaka będzie właściwa odpowiedź ? Dokładnie proszę przeczytać art. 29 par.1 kc. W tym przypadku wystarczy 5 lat.
 7. Dlaczego w przypadku Olka uznaliście, że musi to być pełnomocnictwo rodzajowe ? Takie były 4 odpowiedzi. Przecież on nie będzie sprzedawał tej kamienicy, nie będzie wykonywał remontów, ani innych szczególnych czynności. Ma tylko płacić przychodzące rachunki i pobierać czynsz od lokatorów, czyli bieżące administrowanie nieruchomością. Patrz art. 98 kc. Tutaj wystarczy pełnomocnictwo ogólne.
 8. W tym zadaniu większość dobrze. Oczywiście zwykła pisemna umowa wystarczy. Ktoś się zasugerował zadaniem z poprzedniego testu. Tam Dawid sprzedawał mercedesa na części, więc wystarczyła umowa ustna. Tutaj sprzedaje sprawnego. Dlatego musimy spisać umowę bo będzie potrzebna kupującemu do przerejestrowania pojazdu.
 9. Jest OK.
 10. No nie, a sprawdziliście jaki dzień był 26 września 2020 roku ? Art. 112 kc i 115 kc. Mówiłem przecież, że trzeba pracować nie tylko z KC ale i z kalendarzem.
 11. W większości dobrze. Chociaż dla 3 osób roszczenie to przedawni się po 3 latach. Nie wiem dlaczego, przecież to nie było roszczenie z działalności gospodarczej ani okresowe. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego ! Sprawdzić art. 118 kc. Nie pamiętacie zasady, że jeden przepis może zawierać kilka norm prawnych ?
 12. Tutaj z kolei większość zaznaczyła błędnie. W tym przypadku mamy ten sam przepis – art. 118 kc. Większość zaznaczyła, że roszczenie nie przedawni się nigdy. Dlaczego ? Przecież to jest roszczenie majątkowe. Roszczenie niemajątkowe, które ewentualnie by się nie przedawniało zostało przecież spełnione (Jan usunął intymne zdjęcia Anny z Internetu). Pozostało do spełnienia roszczenie o charakterze majątkowym, które się przedawnia na ogólnych zasadach.
 13. W tym zadaniu większość niestety źle. Daliście się zwieść wobec całego łańcuszka transakcji oraz dobrej woli jednych a złej woli innych. Większość zaznaczyła, że Józef nigdy nie może się ubiegać o zasiedzenie na tej ruchomości. Dlaczego ? Przecież Józef nabył samochód w dobrej wierze i zapłacił za niego. To Andrzej kupił kradziony wóz w złej wierze, ale pytanie było o możliwość zasiedzenia na nim Józefa, ostatniego kupca. Zobacz art. 174 par.1 kc.
 14. To było akurat bardzo proste, chociaż 3 osoby uznały, że złota moneta z czasów Kazimierza Wielkiego nie jest zabytkiem. Zob. art. 189 kc
 15. Tu mamy pasztet. Jesteśmy przy prawie cywilnym, więc myślimy w kategoriach odpowiedzialności cywilnej ! Większość uznała, że trzeba zgłosić sprawę na policję. Akurat policja tej sprawy za nas nie załatwi. Na policję Jan mógł zgłaszać wcześniej, jak był zastraszany, aby policja zabrała się za gangsterów a teraz ? to musztarda po obiedzie. W tym kazusie mamy ewidentną wadę oświadczenia woli, czyli złożenie oświadczenia woli pod wpływem groźby – zob. art. 87 kc. Jak Jan może się uchylić od skutków prawnych tego oświadczenia woli ? Proszę sprawdzić w art. 88 kc
 16. Tutaj niestety też chyba sugerowaliście się poprzednim testem. Jednak tam nie było innego dostępu do drogi publicznej a tutaj jest, tylko poprzez sad. Nie możemy się przecież domagać od sąsiada drogi koniecznej tylko dlatego, że szkoda nam naszego trawnika czy sadu na poprowadzenie drogi. Proszę dokładnie przeanalizować sobie art. 145 kc
 17. Tutaj w większości źle. Przecież moja firma to moje imię i nazwisko. Nie można sprzedać firmy ani przejąć firmy innej osoby. Sprzedajemy oczywiście majątek firmy a kupujący zakłada firmę własną pod własnym nazwiskiem i własną nazwą. Proszę przeczytać wszystkie art. 43 kc (Księga I Tytuł II Dział III).
 18. Tutaj tak pół na pół. KC zapewnia ochronę posiadania. Posiadaczem jest nie tylko właściciel, ale również posiadacz zależny, np dzierżawca. Posiadaczem jest nawet złodziej. Jeżeli złodziej ukradnie wam samochód, trzyma go w garażu i nie chce oddać to nie możecie iść i po prostu mu go zabrać, trzeba to załatwić legalnie. Tym bardziej dotyczy to dzierżawcy. Jeżeli wynajmiecie na rok mieszkanie najemcy, to po miesiącu nie możecie iść i wyrzucić go na ulicę, bo wam się odwidziało. Proszę sprawdzić art 342 kc.
 19. Tutaj było proste a mimo to 4 osoby uznały że sklepowa powinna sprzedać Jasiowi. Jaś nie ma 13 lat więc nie może legalnie załatwiać nawet drobnych spraw życia codziennego. Oczywiście w praktyce wiemy dobrze, że sklepowa na zasadzie dobrej woli może ten cukier sprzedać. Tylko, gdyby go Jaś nie doniósł go do domu, to jego mama może przyjść do sklepowej po zwrot pieniędzy. Prawidłowo więc sklepowa powinna odmówić sprzedaży. Proszę sprawdzić art. 15 i 20 kc
 20. To niestety większość źle. W przypadku tego kazusu zasugerowaliście się pierwszym testem i wykoncypowaliście logicznie, że skoro Stanisław ma kuratora, to kurator musi się zgadzać na każdą finansową transakcję Stanisława. Tymczasem proszę zwrócić uwagę, że Stanisław jest tylko częściowo ubezwłasnowolniony a nie całkowicie. Wystarczyło tylko przeczytać te kilka artykułów kc o osobach fizycznych i natrafilibyście na art. 21 kc, który o tym dokładnie mówi. Proszę zrobić to teraz.

Wyszło jak wyszło. Na razie zostawmy część ogólną i prawo rzeczowe. Jak się spotkamy w realu, to może do tego jeszcze wrócimy. W zależności od tego w którym teście mieliście wyższy wynik to ten wam zaliczę. W każdym bądź razie po pewnym obniżeniu punktacji wszyscy mają zaliczone pozytywnie. W tej chwili robimy – ZOBOWIĄZANIA. Niestety najobszerniejszą i chyba najtrudniejszą część prawa cywilnego. No to DO ROBOTY !