Test 2 – wynik

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

Prywatna Szkoła Policealna w Gdowie

Egzamin pisemny z zajęć edukacyjnych: Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych

TEST – Prawo cywilne cz. 1 (wer.2)

Niestety niewiele lepiej niż za pierwszym razem – tylko 56 % prawidłowych odpowiedzi. Mankamentem jest to, że nie czytacie dokładnie przepisów. Przecież nie brakowało Wam czasu. Jeżeli stosujemy jakiś przepis, to czytamy go do końca a nie poprzestajemy na pierwszym zdaniu. Czasem z kolei wystarczyło tylko zerknąć w kalendarz, bo zasada, że termin nie może kończyć się w dzień wolny, jest wam przecież doskonale znana. Wszystkie zadania zostały omówione poniżej, pod testem. No to lecimy w dół.

 1. Akty prawne wewnętrzne ogłaszane są w Monitorze Polskim. W Dzienniku Ustaw ogłasza się tylko ustawy oraz przepisy wykonawcze do ustaw czyli rozporządzenia a także umowy międzynarodowe.
 2. Nie wiem dlaczego norma z art 10 kc jest dla niektórych względnie obowiązująca ? Czy my możemy się umówić, że jeden z naszych kolegów będzie pełnoletni dopiero jak ukończy powiedzmy 20 lat ? Nie ! to jest norma ius cogens, czyli bezwzględnie obowiązująca.
 3. W zadaniu 3 odrobiliście nauczkę z testu nr 1. Tu jest OK. 100 % prawidłowych odpowiedzi
 4. W zadaniu 4 także nieźle. Chociaż dla niektórych księgi wieczyste to prawo administracyjne. Więc dlaczego prowadzą je sądy rejonowe a nie administracja ?
 5. W zadaniu 5 też większość dobrze, chociaż 3 osoby napisały mi, że spółka jawna to osoba fizyczna !!!!
 6. Zadanie 6 było na myślenie. Tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Część wybrała ogólną zasadę – 10 lat i uznajemy Jana za zmarłego. Tylko dlaczego uznaliście, że liczymy od dnia w którym był z nim ostatni kontakt ? Przecież nie było żadnej katastrofy ani nawet innego niebezpieczeństwa. Dlatego nawet, gdybyśmy zastosowali ogólną zasadę 10 lat, to liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym był z nim ostatni kontakt, czyli 10 lat od 31 XII 2018 r. Wówczas byłby to 1 I 2029 i kilka osób dało taką odpowiedź. Tutaj był jednak haczyk. Jan wyjechał na Syberię po uzyskaniu uprawnień emerytalnych. W Polsce jest to po ukończeniu 65 lat dla mężczyzn. Dlatego w chwili uznania za zmarłego przekroczył 70 rok życia. Czyli jaka będzie właściwa odpowiedź ? Dokładnie proszę przeczytać art. 29 par.1 kc. W tym przypadku wystarczy 5 lat.
 7. Dlaczego w przypadku Olka uznaliście, że musi to być pełnomocnictwo rodzajowe ? Takie były 4 odpowiedzi. Przecież on nie będzie sprzedawał tej kamienicy, nie będzie wykonywał remontów, ani innych szczególnych czynności. Ma tylko płacić przychodzące rachunki i pobierać czynsz od lokatorów, czyli bieżące administrowanie nieruchomością. Patrz art. 98 kc. Tutaj wystarczy pełnomocnictwo ogólne.
 8. W tym zadaniu większość dobrze. Oczywiście zwykła pisemna umowa wystarczy. Ktoś się zasugerował zadaniem z poprzedniego testu. Tam Dawid sprzedawał mercedesa na części, więc wystarczyła umowa ustna. Tutaj sprzedaje sprawnego. Dlatego musimy spisać umowę bo będzie potrzebna kupującemu do przerejestrowania pojazdu.
 9. Jest OK.
 10. No nie, a sprawdziliście jaki dzień był 26 września 2020 roku ? Art. 112 kc i 115 kc. Mówiłem przecież, że trzeba pracować nie tylko z KC ale i z kalendarzem.
 11. W większości dobrze. Chociaż dla 3 osób roszczenie to przedawni się po 3 latach. Nie wiem dlaczego, przecież to nie było roszczenie z działalności gospodarczej ani okresowe. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego ! Sprawdzić art. 118 kc. Nie pamiętacie zasady, że jeden przepis może zawierać kilka norm prawnych ?
 12. Tutaj z kolei większość zaznaczyła błędnie. W tym przypadku mamy ten sam przepis – art. 118 kc. Większość zaznaczyła, że roszczenie nie przedawni się nigdy. Dlaczego ? Przecież to jest roszczenie majątkowe. Roszczenie niemajątkowe, które ewentualnie by się nie przedawniało zostało przecież spełnione (Jan usunął intymne zdjęcia Anny z Internetu). Pozostało do spełnienia roszczenie o charakterze majątkowym, które się przedawnia na ogólnych zasadach.
 13. W tym zadaniu większość niestety źle. Daliście się zwieść wobec całego łańcuszka transakcji oraz dobrej woli jednych a złej woli innych. Większość zaznaczyła, że Józef nigdy nie może się ubiegać o zasiedzenie na tej ruchomości. Dlaczego ? Przecież Józef nabył samochód w dobrej wierze i zapłacił za niego. To Andrzej kupił kradziony wóz w złej wierze, ale pytanie było o możliwość zasiedzenia na nim Józefa, ostatniego kupca. Zobacz art. 174 par.1 kc.
 14. To było akurat bardzo proste, chociaż 3 osoby uznały, że złota moneta z czasów Kazimierza Wielkiego nie jest zabytkiem. Zob. art. 189 kc
 15. Tu mamy pasztet. Jesteśmy przy prawie cywilnym, więc myślimy w kategoriach odpowiedzialności cywilnej ! Większość uznała, że trzeba zgłosić sprawę na policję. Akurat policja tej sprawy za nas nie załatwi. Na policję Jan mógł zgłaszać wcześniej, jak był zastraszany, aby policja zabrała się za gangsterów a teraz ? to musztarda po obiedzie. W tym kazusie mamy ewidentną wadę oświadczenia woli, czyli złożenie oświadczenia woli pod wpływem groźby – zob. art. 87 kc. Jak Jan może się uchylić od skutków prawnych tego oświadczenia woli ? Proszę sprawdzić w art. 88 kc
 16. Tutaj niestety też chyba sugerowaliście się poprzednim testem. Jednak tam nie było innego dostępu do drogi publicznej a tutaj jest, tylko poprzez sad. Nie możemy się przecież domagać od sąsiada drogi koniecznej tylko dlatego, że szkoda nam naszego trawnika czy sadu na poprowadzenie drogi. Proszę dokładnie przeanalizować sobie art. 145 kc
 17. Tutaj w większości źle. Przecież moja firma to moje imię i nazwisko. Nie można sprzedać firmy ani przejąć firmy innej osoby. Sprzedajemy oczywiście majątek firmy a kupujący zakłada firmę własną pod własnym nazwiskiem i własną nazwą. Proszę przeczytać wszystkie art. 43 kc (Księga I Tytuł II Dział III).
 18. Tutaj tak pół na pół. KC zapewnia ochronę posiadania. Posiadaczem jest nie tylko właściciel, ale również posiadacz zależny, np dzierżawca. Posiadaczem jest nawet złodziej. Jeżeli złodziej ukradnie wam samochód, trzyma go w garażu i nie chce oddać to nie możecie iść i po prostu mu go zabrać, trzeba to załatwić legalnie. Tym bardziej dotyczy to dzierżawcy. Jeżeli wynajmiecie na rok mieszkanie najemcy, to po miesiącu nie możecie iść i wyrzucić go na ulicę, bo wam się odwidziało. Proszę sprawdzić art 342 kc.
 19. Tutaj było proste a mimo to 4 osoby uznały że sklepowa powinna sprzedać Jasiowi. Jaś nie ma 13 lat więc nie może legalnie załatwiać nawet drobnych spraw życia codziennego. Oczywiście w praktyce wiemy dobrze, że sklepowa na zasadzie dobrej woli może ten cukier sprzedać. Tylko, gdyby go Jaś nie doniósł go do domu, to jego mama może przyjść do sklepowej po zwrot pieniędzy. Prawidłowo więc sklepowa powinna odmówić sprzedaży. Proszę sprawdzić art. 15 i 20 kc
 20. To niestety większość źle. W przypadku tego kazusu zasugerowaliście się pierwszym testem i wykoncypowaliście logicznie, że skoro Stanisław ma kuratora, to kurator musi się zgadzać na każdą finansową transakcję Stanisława. Tymczasem proszę zwrócić uwagę, że Stanisław jest tylko częściowo ubezwłasnowolniony a nie całkowicie. Wystarczyło tylko przeczytać te kilka artykułów kc o osobach fizycznych i natrafilibyście na art. 21 kc, który o tym dokładnie mówi. Proszę zrobić to teraz.

Wyszło jak wyszło. Na razie zostawmy część ogólną i prawo rzeczowe. Jak się spotkamy w realu, to może do tego jeszcze wrócimy. W zależności od tego w którym teście mieliście wyższy wynik to ten wam zaliczę. W każdym bądź razie po pewnym obniżeniu punktacji wszyscy mają zaliczone pozytywnie. W tej chwili robimy – ZOBOWIĄZANIA. Niestety najobszerniejszą i chyba najtrudniejszą część prawa cywilnego. No to DO ROBOTY !