Ojciec Kazimierz Maniecki

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

W poniedziałek 8 grudnia 2008 r. Ojciec Kazimierz Maniecki – przeor Zakonu Paulinów na Jasnej Górze, dokonał poświęcenia budynku przy ul. Łapanowskiej, gdzie od tego roku mieszczą się Szkoły Prywatne w Gdowie. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w miejscowym kościele w intencji nauczycieli i słuchaczy szkoły, której przewodniczył przybyły specjalnie na tę uroczystość z Częstochowy Ojciec Kazimierz Maniecki. Po mszy Ojciec Kazimierz dokonał uroczystego poświęcenia budynku. Część oficjalną poprowadziła Pani Dyrektor Bogumiła Baran. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz, Kuratorium Oświaty w Krakowie, nauczyciele, słuchacze oraz mieszkańcy Gdowa. Prezentację historii szkoły i jej osiągnięć przedstawił Profesor Adam Baran. W ostatnim punkcie uroczystości Ojciec Maniecki wspólnie z Panią doktor Bożeną Zakrzewską opowiedzieli zebranym o historii Jasnej Góry oraz ikony Czarnej Madonny. Uroczystość zakończyła się wspólną kolacją w pobliskiej restauracji.