Edukacja zróżnicowana

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe