Działalność charytatywna

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

Szkoła Prywatna w Gdowie włącza się również w działania społeczne i kulturalno-oświatowe na terenie Gminy. W ostatnich 10 latach współorganizowaliśmy lub sponsorowaliśmy takie wydarzenia jak: Święto Ziemi Gdowskiej, wydanie zbioru przepisów kulinarnych Gminnego Związku Kół Gospodyń Wiejskich w Gdowie, Słownik Gdowski wydany przez Fundację Mieć Szansę, której celem jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w dostępie do edukacji, a także tomiku poezji Teresy Kaczmarczyk i dr. Roberta Dzięcielskiego pt. „Wielickie Pory Roku”. Osoby zainteresowane tym wydawnictwem informujemy, że szkoła posiada jeszcze egzemplarze tego unikatowego wydania, którego nie nabędziecie Państwo w żadnej księgarni.

Uczestniczyliśmy również wielokrotnie w akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka” oraz wpieraliśmy Rodzinny Festyn Charytatywny na rzecz Hospicjum dla Dzieci, a także inne akcje dobroczynne. Ostatnio zaangażowanie w pomoc dla Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.