Wyniki egzaminu maturalnego w 2014 roku w naszej szkole w porównaniu z okolicznymi, konkurencyjnymi szkołami dla Dorosłych

 

L.p.

Nazwa szkoły i adres

Procent

zdanych egzaminów

(maj 2014)

Średni wynik egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych (w %)

Procent

zdanych egzaminów

po poprawkach

sierpniowych

Język polski

Język angielski

Matematyka

1.  

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdowie ul. Łapanowska.

 

67 %

49,2

54

37,5

100 %

2

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Myślenice -  ul. K.Wielkiego.

 

17 %

38,7

42,6

20,8

33 %

3

Niepubliczne Ogólnokształcące Liceum dla Dorosłych, Bochnia ul.Oracka.

 

10 %

37,2

45,7

19,9

30 %

4

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Wieliczka.

 

8 %

30,5

46,3

19,1

26 %

5

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Winiary.

 

0 %

43,5

35,6

14,0

28 %

 

Źródło danych: Strona internetowa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Dane wszystkich szkół ze szczegółowymi wynikami na stronie OKE:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/6111_16_ma%B3opolskie_doro%B6li2.pdf

oraz http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/CALOSC_MALOPOLSKA_NOWE.pdf