start

      PRYWATNE  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE     dla Dorosłych

 

Szkoła została utworzona w 1998 roku przez miejscowych nauczycieli Bogumiłę i Adama Barana. Kurator Oświaty w Krakowie wpisał placówkę do ewidencji jednostek dyrekcjaoświatowych 27 kwietnia 1998 r. a w roku 1999 Rada Powiatu Wielickiego nadała placówce uprawnienia szkoły publicznej. W pierwszych latach funkcjonowania placówka prowadziła edukację w formie stacjonarnej w systemie wieczorowym. Obecnie kształci się słuchaczy w systemie zaocznym, chociaż w ofercie szkoły znajduje się również system wieczorowy (od słuchaczy zależy, jaki system zostanie przyjęty na początku kształcenia). W 2001 roku szkołę ukończyło 47 pierwszych absolwentów, do 2015 r. 15 roczników i ponad 600 absolwentów. Wielu absolwentów przystępuje do egzaminu dojrzałości (obecnie maturalnego) i w większości egzamin zdaje. Od 2006 r., czyli od wprowadzenia tak zwanej „nowej matury” organizowanej przez  Okręgową Komisję Egzaminacyjną prawie wszyscy przystępujący zdali egzamin, co jest ewenementem na skalę krajową, jeżeli chodzi o szkolnictwo dla dorosłych. Wielu absolwentów podejmuje naukę na wyższych uczelniach. Od samego początku istnienia do 2008 r. szkoła wynajmowała za odpłatnością pomieszczenia dydaktyczne w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Gdowie. W 2008 r. szkoła przeprowadziła się  do samodzielnego budynku przy ul. Łapanowskiej (obok mostu na Rabie w Gdowie) który był siedzibą szkoły przez 10 lat - do 2018 r. Od września 2018 szkoła posiada nową, własną siedzibę przy ulicy Myślenickiej 1466 (700 m od Rynku w Gdowie) - zobacz

 

Pani dyrektor Bogumiła Baran

 

Ostatni wywiad z P. Dyrektor w prasie lokalnej - tutaj (kliknąć tekst aby powiększyć)

 

Ilość absolwentów i zdawalność egzaminówzobacz wykresy

 

Absolwenci Liceum - tutaj