Komunikat – nr 3/2021/22 (26.01.2022)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

Komunikat – nr 3/2021/22 (26.01.2022)

31 stycznia rozpoczynamy kolejny semestr. Zgodnie z decyzjami ministerstwa, od 31 stycznia do 27 lutego nauka odbywa się w sposób zdalny. Na stronach klasowych w zakładce E-SŁUCHACZE znajdziemy wykaz obowiązujących w każdej klasie przedmiotów. Słuchacze mają obowiązek systematycznie zapoznawać się z zamieszczanymi na stronach przedmiotowych materiałami, wykonywać zawarte tam polecenia i przesyłać wykonane zadania na podane przez nauczycieli adresy e-mail. Jeżeli nie będzie kolejnej informacji do szkoły wracamy 28 lutego, podział godzin będzie dostępny na stronach klasowych.