UWAGA ! Komunikat – nr 3/2020/21 (16.X.2020)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

UWAGA ! Komunikat – nr 3/2020/21 (16.X.2020)

W związku z decyzją Rządu RP, wprowadzającą nauczanie zdalne w szkołach ponadpodstawowych działających na terenach objętych czerwoną strefą, od 19 października do odwołania zawiesza się działalność stacjonarną szkoły. W tym okresie nauczyciele wszystkich przedmiotów będą zamieszczać materiały dydaktyczne na stronie internetowej szkoły (zakładka E-SŁUCHACZE). Obowiązkiem słuchaczy będzie korzystanie z zamieszczonych materiałów, wykonywanie zawartych tam poleceń oraz przesyłanie zadań na podane przez nauczycieli adresy e-mailowe. Przesyłanie wykonanych zadań jest obowiązkowe i będzie warunkiem dopuszczenia do egzaminów semestralnych. Sprawy administracyjne również załatwiamy zdalnie. Opłaty bieżące wnosimy na podane konto bankowe (w zakładce AKTUALNOŚCI) a zaświadczenia wysyłamy elektronicznie lub pocztą. W sprawach pilnych telefon kontaktowy: 608-114-695 w godz.12,00-20,00.