Komunikat (nr 5) z 29 maja 2020

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

Komunikat (nr 5) z 29 maja 2020

Zgodnie z decyzjami Rządu RP, po konsultacji z nauczycielami oraz przedstawicielami słuchaczy, ustala się powrót do zajęć szkolnych dla klas pierwszych i drugich na dzień 15 czerwca z zachowaniem tych samych wymogów bezpieczeństwa, które zostały określone dla maturzystów i zawarte w poprzednim komunikacie (zobacz TUTAJ). Zajęcia te będą miały charakter indywidualnych konsultacji i połączone będą z końcowymi egzaminami semestralnymi. Zasady konsultacji oraz ich szczegółowe harmonogramy dla poszczególnych klas zostały zamieszczone na stronach klasowych w zakładce E-NAUKA.