Komunikat (nr 4) z 13 maja 2020 r.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Studium Zawodowe

Komunikat (nr 4) z 13 maja 2020 r.

W związku z ogłoszeniem przez Rząd RP stopniowym powrotem do normalnego funkcjonowania szkół informujemy że:

  1. Od 25 maja (poniedziałek) rozpoczynamy konsultacje dla maturzystów – szczegóły w zakładce Klasa 3. Tam również znajdziemy harmonogram odbioru świadectw ukończenia szkoły.

2. Od 1 czerwca (poniedziałek) przywraca się konsultacje dla klas pierwszych i drugich. Harmonogram tych konsultacji, zasady ich organizacji oraz reguły bezpieczeństwa zostaną podane Państwu w odrębnym komunikacie do 25 maja.

Równocześnie informujemy, że cały czas obowiązuje zdalne nauczanie. Na stronach klasowych w zakładce E-NAUKA nauczyciele publikują materiały i zadania, które należy wykonywać i przesyłać do nauczycieli na podane adresy. Obowiązek ich wykonywania zastępuje obowiązek 50 % obecności na zajęciach. Prace te zostaną ocenione oraz będą podstawą do wystawiania ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów. Sprawy administracyjne załatwiamy nadal zdalnie, zgodnie z poprzednimi komunikatami. Pozdrawiam Was serdecznie – Dyrekcja.